tirsdag 8. januar 2013

Kven tener på femøresboka?

Det vert sagt og skrive ein del om kor umogleg den norske forlagsbransjen er med tanke på å få til sal (for ikkje å snakke om bibliotekutlån) av ebøker. Det er rett at nye norske ebøker i hovudsak er svinedyre og DRM-infiserte, men dei to gongene eg har kjøpt ebøker frå norske nettbokhandlar har eg fått god pris og ikkje hatt problem med å strippe DRM slik at eg har fått overført til kindlen min.

Sidan eg har ein kindle har eg naturlegvis i hovudsak gode røynsler med kjøp av ebøker frå Amazon. Likevel er det ikkje heilt fritt for hovudpiner der i garden heller.

Når det gjeld papirbøker, kan eg handle frå kva filial av amazon eg vil, sjølsagt. Merkeleg nok gjeld ikkje dette for ebøker. At eg må kjøpe alle slike frå amazon.com (sidan kindlen er registrert der) er dumt når den siste QI-boka kostar 20 pence (ei krone og åtti øre) på amazon.co.uk og 9,89 dollar (ein femtilapp) i den USAnske filialen (per åttande januar 2012). Teit, men sånn er livet.

Det er i og for seg forståeleg at Amazon vil køyre eit tilbod i ein avgrensa region, dei kan neppe tene på at alle i heile verda lastar ned 1227 QI Facts to Blow Your Socks off for ein sum som truleg er lågare enn den forfattarane skal ha per nedlasting. Mindre forståeleg er den situasjonen eg hamna i denne veka: Ingen ville ha pengar av meg for ei bok eg ville ha.

Av forskjellige årsaker fekk eg sånn hug til å lese den siste samlinga med prosatekstar av Woody Allen, Mere Anarchy.

Denne er heilt sikkert veldig festleg

Elleve dollar er ikkje rare greiene, men 2-4 vekers ventetid og 12-13 dollar i frakt freista ikkje. Merk at det ikkje er noka kindle-utgåve oppført under format. Den einaste elektroniske utgåva slik det ser ut her er lydbokutgåva, klar for nedlasting for snaue tolv dollar.

Audible er eit dotterselskap av Amazon. Det har hendt når eg har kjøpt ei kindlebok at eg har fått tilbod om Audible-utgåva i tillegg for ein symbolsk sum. Med det rette utstyret skal det visstnok vere råd å svitsje saumlaust mellom tekst og tale. (Det er jo ganske snasent, men eg har ikkje fått prøvd det sidan eg manglar det rette utstyret.) Den som følgjer lenka til Audible-utgåva får sjå mellom anna dette:


Her ser vi at lydboka er å få til berre $8,45 om ein har kjøpt henne for kindle. Men vent; var dei ei kindleutgåve å få? Vi klikker oss vidare:Dett er dett. Det er visstnok "Copyright restrictions" som ligg bak, men kva for opphavsrettsrestriksjonar det skulle vere er stadig gåtefullt. Kundar i Storbritannia får kjøpe ei kindleutgåve frå amazon.co.uk, folk med kindlar registrerte i Tyskland og Frankrike får kjøpt der (seks euro), men ikkje eg, altså. Eg får ikkje så mykje som vite kor mykje fila ville kosta om eg hadde fått kjøpe henne.

Kva førte dette til? Jau, at eg kjøpte boka for ein cent (5,6 øre) frå bruktbokhandlaren Better World Books gjennom Amazon, utan at eg forstår at nokon kan ha tent nemnande på det. Seljaren må betale Amazon 15% av salssummen pluss $1,35 per bok, altså må BWB ut med nesten ti kroner for å kunne gje meg boka for fem øre. (Kjelde her) Eg går ut frå at frakta på sytti kroner blir delt mellom seljar, speditør og Amazon på eit vis, men har vondt for å tru at det kostar så veldig mykje mindre å sende boka over Atlanterhavet.

Hadde ikkje både bokhandlar og opphavsrettshavar tent meir om eg berre kunne betalt ti-femten dollar for å laste ned boka? Om nokon les dette og forstår kva i alle dagar som ligg bak, vil eg gjerne bli opplyst.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle er hjarteleg velkomne til å kommentere, så lenge dei ikkje er uhøflege eller veldig usaklege.